a

Maastikuarhitektuuribüroo VERTE! on maastikuarhitektuurse planeerimise, analüüsi ja detailplaneerimisega tegelev ettevõte.

Põhitegevusteks on ruumi ja maastiku analüüs, kujunduskavade ja maastikuarhitektuursete projektide koostamine, ruumi strateegiate ja brändide loomine. Hindame oma töös kvaliteeti, funktsionaalsust ja esteetilisust. Seepärast alustame alati olukorra põhjaliku analüüsi ja kliendi vajaduste täpsustamisega.

Meie klientideks on nii ettevõtted, ühistud, riigiasutused kui ka eraisikud. Teeme koostööd oma ala spetsialistidega, et pakkuda alati parimat võimalikku lahendust..

Verte OÜ
Aadress: Tammetalu tee 26, Alliku küla, Saue vald, Harjumaa 76403 Registrikood: 14491929 Arveldusarve nr: EE657700771003097271 LHV Pank
E-post: info@mabverte.ee

"Väliruum ideest lahenduseni.." ERAKLIENDILE ÄRIKLIENDILE AVALIK SEKTOR Koostame lähteülesande väliruumi projekteerimiseks.
Tööprotsess: Viime läbi maastikuanalüüsi võttes arvesse koha eripära ning kontaktvööndi mõjutusi.
Sh. uuringud: dendroloogia ja taimestik, mullastik, veestik, elupaigad, kliima, vaated ja muinsuskaitse.
Ehitusprojekti kõikide etappide koostamine. Lisame joonised ja seletuskirja. Rajamistööde projektijuhtimine. Autorijärelevalve.
Priit Ingver
maastikuarhitekt
priit@mabverte.ee
Tel: 53 423 276
Anastasia Bõstrova
maastikuarhitekt
anastasia@mabverte.ee
Tel: 56 649 682
“Väliruumis tuleb hoomata suuremat pilti. Erinevate huvigruppide kaasamine ning nende vajadustega arvestamine on eduka ning ajas püsiva lahenduse vundamendiks. Maastikuarhitekt on liim, mis seob omavahel kokku erinevad insenerid, arhitektid, disainerid ja kujundajad selleks, et saavutada parim tulemus.”

Eesti maastikuarhitektide liidu liige alates 2019

Tallinna Tehnikaülikooli maastikuarhitektuuri magister 2019
Lõpetanud TTÜ Inseneriteaduskonna maastikuarhitektuuri eriala.

Loova loomega, huumorimeelega, tehnilise haridusega ja ratsionaalse mõtlemisega, klassikat austav, aga ka eksperimentideks valmis noor maastikuarhitekt.

“Arvan, et inimene on ise oma maailma ja elukeskkonna looja, kuid vahest teda on vaja natuke abistada, mida olen meeleldi valmis tegema. Ja see pole nali!”
KONTAKT